Change language
Crna Gora > Primorje> Crnogorski izvorni umjetnik: Kosta Kilibarda

Crnogorski izvorni umjetnik: Kosta Kilibarda

Montenegro.com Vam predstavlja jednog od najpoznatijih crnogorskih izvornih umetnika, gospodina Kostu Kilibardu. Image
KOSTA KILIBARDA, čudesni i samonikli crnogorski skulptor, rođen je 1942. godine u Grahovu. Već decenijama živi i stvara u Zelenici (Herceg Novi) gdje je na lokalitetu Lalovina svojeručno izgradio znameniti atelje- galeriju Nebesko ognjište, koje je od šezdesetih godina pa do danas i atraktivno okupljalište uglednih likovnih umjetnika, književnika i ostalih stvaralaca sa područja EX - SFRJ, kao i iz inostranstva. Kilibarda tu, uglavnom, stvara skulpture u drvetu, kamenu i metalu, te u ostalim i najčešće reciklažnim materijalima.
Image Samostalno je do sada izlagao u Herceg Novom, Dubrovniku, Beogradu, Titogradu, Cetinju, Baru, Splitu, Banjoj Luci, Skoplju, Nišu, Pirotu, Debru, Valjevu, Bajnoj Bašti i drugim jugoslovenskim gradovima, te u SAD i Njemačkoj. Radovi su mu bili zastupljeni i na brojnim koletkivnim izložbama, a učestvovao je i u radu više likovnih kolonija.
Image
Njegove skulpture danas se nalaze u vlasništvu brojnih i veoma uglednih svjetskih i domaćih kolekcionara umjetničkih djela.
Image
I o Kilibardinom stvaralaštvu napisani su brojni novinski tekstovi, kao i eseji u časopisima iz pera najpoznatijih autora, te snimljene brojne telvizijske emisije. O njegovom osebujnom skultorskom opusu, među ostalima su sačuvani i nadahnuti zapisi Dušana Kostića, Zuke Džumhura, Mihaila Lalića, te još niza drugih uvaženih literarnih stvaralaca i publicista s kojima je drugovao i druguje. Image Za svoje stvaralaštvo i čovjekoljublje, Kosta Kilibarda dobio je niz priznanja, među kojima posebno valja izdvojiti i Prvu otkupnu nagradu na internacionalnoj izložbi "Rad mir i sloboda", u Beogradu 1986, a koja mu je pripala za skulpturu "Hirošima II".
Image Image
Adresa; Kosta Kilibarda Nebesko ognjište Lalovina bb (Zelenika) 85340 Herceg Novi, Boka kotorska Crna Gora/Montenegro tel; 00 381 88 678 345 mob. 00 381 69 681 092
Image Image Image