< Predhodna Slijedeća >

Hotel Resort Ruža Vjetrova u Baru

Bar

Montenegrin page
English page
Serbian page

Hotel Resort Ruža Vjetrova, osnovan je 2009. godine sa namjerom da našim gostima pružimo neponovljivo iskustvo prirode. Stvarajući poseban odnos prirode i kulture, u ambijentu jedinstvenom po svom konceptu i elementima dizajna, omogućili...
Dobra Voda, Veliki pijesak Bar 241 Europe


Check-in date
calendar
Check-out date
calendar