Montenegro.com u Dnevnom Listu Vijesti


Čitaoci dnevnog lista “Vijesti” odnedavno imaju priliku saznati nešto više podataka o crnogorskoj dijaspori. Naime, ovaj dnevni list objavljuje feljton našeg dragog kolege Gordana Stojovića, pod nazivom “Crnogorska dijaspora u Južnoj Americi”. U feljtonu se naglašava i uloga koju je Montenegro.com imao u povezivanju iseljenika sa svojom domovinom.

Published: Wednesday 01st of January 2003 Updated: Wednesday 07th of July 2021


Čitaoci dnevnog lista “Vijesti” odnedavno imaju priliku saznati nešto više podataka o crnogorskoj dijaspori. Naime, ovaj dnevni list objavljuje feljton našeg dragog kolege Gordana Stojovića, pod nazivom “Crnogorska dijaspora u Južnoj Americi”. U feljtonu se naglašava i uloga koju je Montenegro.com imao u povezivanju iseljenika sa svojom domovinom.

Gordan Stojović, koji iza sebe ima već nekoliko objavljenih knjiga i radova na ovu temu, ovom prilikom pripovijeda o deceniji povezivanja sa potomcima crnogorskih iseljenika koji su od 19. vijeka naseljavali Južnu Ameriku, a kojih danas najviše ima u Argentini, Urugvaju i Čeileu..