Umjetnost na prostorima Crne Gore datira još iz praistorije, o tome svjedoče arheoloska nalazišta crteža pračovjeka u mjestu Lipci nadomak Risna, 8. vijeku prije nove ere. Crteži prikazuju lov na jelena i znak izlazećeg sunca, kao i druge simbole. Drugi otkriveni crtež se nalazi u Prokletijama na sjevru Crne Gore, rađen je na kamenoj ploči i predstavlja pračovjeka i vuka.


Crvena stijena u Petrovićima – nalazi se na oko 50 km od Nikšića i smatra se za jednu od najznačajnijih arheoloskih nalazista u Evropi. Na ovom području pronađeni su ostaci iz srednjeg paleolita, mezolita, neolita i bronzanog doba i od velikog su značaja jer svjedoče o počecima života ne samo na ovom dijelu Crne Gore već i na planeti.

Godinama domaće i strane ekspedicije posjećuju ovaj rijedak i svjetski značajan lokalitet. Iskopano je više od 26.000 predmeta iz razdoblja života praistorijskog čovjeka. Pronađeni su mnogobrojni predmeti koje je korišćeno za svakodnevnu upotrebu, nabavku i pripremanje hrane, ali i predmeti koji nisu bili utilitarni. Predmeti kao sto su rukotvorine od kamena, puževi i školjke kao i keramičko posuđe.

Brojne srednjovjekovne tvrđave u Crnoj Gori predstavljaju umjetnost za sebe. Prepoznatljiv je vizantijski, romanički, gotički, barokni stil u gradnji, kamenoj plastici i slikarstvu. Tvrđave kroz istoriju su imale vojnu, vlastelinsku funkciju ili su postojale kao gradska utvrđenja. Građene su od kamena, a karakterišu ih bedemi i kule. Ovi fascinantni objekti podignuti su u brojnim primorskim gradovima gdje su dominantani uticaji Ilira, Rimljana, Austro-Ugara, Turaka, Spanaca: Baru , Ulcinju, Herceg-Novom, Budvi, Kotoru, Risnu, Perastu ali i na sjeveru Crne Gore Rijeka Crnojevica, Podgorica, oblast Skadarskog jezera.

Narodni muzej na Cetinju – obuhvata: Muzej kralja Nikole, Muzej Petra II Petrovića Njegoša, Njegoševa rodna kuća, Njegošev mauzolej na Lovćenu, mauzolej Vladike Danila na Orlovom kršu, Umjetnički muzej sa Galerijom savremene umjetnosti Dado Ðurić, Etnografski muzej i novoosnovani Arheološki muzej sa Lapidarijumom.

U Narodnom muzeju mogu se vidjeti kolekcije oružja, odlikovanja, zastava, plaketa, grbova, pečata, fotografija, arheoloska, numizmatička, umjetnička, etnografska i zbirka primjenjene umjetnosti. Rezidencije, kapele u čast i slavu svjetovnom i duhovnom vladaru, poeti i filozofu Petru II Petrovicu Njegošu. Umjetnički muzej Crne Gore je tokom 70-tih nosio naziv Umjetnicka galerija, u njemu se nalazi oko 3000 eksponata, među kojima su  i najvažnija djela savremene jugoslovenske i crnogorske likovne umjetnosti.


© Montenegro.com