card image cap

Wellness & SPA Institut Dr. Simo Milošević Igalo - Crna Gora

Wellness & SPA Institut Dr. Simo Milošević Igalo - Crna Gora

Institut za rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milošević" Igalo - Crna Gora, Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milošević" A.D. Igalo ubraja...
Institut Igalo, Crna Gora 85347 Igalo 241 Europe

Institut za rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milošević" Igalo - Crna Gora

Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milošević" A.D. Igalo ubraja se u najveće i najpoznatije institucije za multidisciplinarno banjsko liječenje na Balkanu. Začetnik je moderne fizikalne i preventivne medicine, rehabilitacije, talasoterapije i wellness-a i postao je jedan od glavnih međunarodnih centara za rehabilitaciju djece, odraslih i starih osoba.

Medicina Instituta Igalo

Zdravstvena ponuda Instituta Igalo bazirana je na višedecenijskom iskustvu u liječenju stotina hiljada pacijenata, visokoobrazovanom multidisciplilnarnom medicinskom timu koji primjenjuje savremeno medicinsko znanje i terapeutske vještine kombinujući ih sa ljekovitim blatom i mineralnom vodom na obali mora, u blagodetima mediteranske klime. Rezultati koje postižemo u liječenju i rehabilitaciji vrlo su pozitivni, a tome u prilog govore procjena stanja na kraju liječenja, ankete gostiju, te tendencija ponovnog dolaska velikog procenta klijentele.

Rehabilitacioni programi Instituta Igalo

Institut Igalo medicinsku rehabilitaciju zasniva na timskom radu i individualizovanim rehabilitacionim programima specifično iz oblasti:

    Reumatološka rehabilitacija
    Kardiološka rehabilitacija
    Respiratorna rehabilitacija
    Neurološka rehabilitacija
    Rehabilitacija sportskih povreda
    Rehabilitacija lokomotornog sistema
    Dječija rehabilitacija

Medicinski programi Instituta Igalo

Lista terapija u ponudi Instituta Igalo

Terapija - Hidrotretmani

Podvodna tuš masaža (15 min) – masaža tijela vodenim mlazom pod pritiskom, u kadi sa toplom mineralnom vodom Igaljkom, na temperaturi od 36 - 38 0C. Efekat podvodne tuš masaže je sličan ili isti kao kod manuelne masaže.

Biserna kupka – topla mineralna kupka sa mjehurićima vazduha koji u obliku niske bisera oblažu tijelo, vršeći mikromasažu. Temperatura vode je 36 – 37 0C.

Slana kupka – mineralna kupka sa dodatkom morske soli.

Co2 kupka – u kojoj se vodena para zasićuje sa CO2 (ugljendioksid) – izaziva jaku vazodilataciju u koži. Koristi se u detoksikaciji i kod vaskularnih poremećaja.

Aroma terapija (20 min) – primjena eteričnih ulja, spravljenih od ljekovitih biljaka našeg podneblja u toploj bisernoj kupki, stimuliše cirkulaciju i uklanja napetost.

Talasoterapija

Liječenje prirodnim činiocima svojstvenim moru i primorju. Ti činioci su: primorska (mediteranska) klima, morska voda, sunčeva radijacija, aerosol, morski peloidi, pijesak i alge. Povoljno djeluje kod mnogih stanja i oboljenja (respiratornih, reumatskih, kožnih).

Hidrokineziterapija

Terapijske aktivnosti kao što su vježbe, plivanje i hodanje koje se odvijaju u bazenima sa zagrijanom mineralnom vodom, na temperaturi od 33 - 34 0C. Tretmani mogu biti individualni (10+10 min) i grupni (30 min).

Terapija - Manuelna masaža

Jedan od najstarijih oblika liječenja. Može biti parcijalna i opšta. Dovodi do poboljšanja oticanja limfe i venske krvi, povećava se protok krvi, povećava se lokalni metabolizam i eliminacija raspadnih metaboličkih produkata, poboljšava se trofika tkiva i ublažava bol i spazam mišića.
Manuelna limfna drenaža se primjenjuje kod prekomjernog nakupljanja međućelijske tečnosti u vidu edema.

Refleksna masaža stopala.
Ajurveda masaža.

Kineziterapija (30 min)

Terapijske vježbe koje se odvijaju u dobro opremljenim salama uz veliku stručnost terapeutskog kadra. Tretmani mogu biti grupni i individualni.

Tai Chi – stara kineska tehnika koja se opisuje kao "meditacija u pokretu". Koristi lagane fizičke vježbe i tehnike istezanja čija primjena dovodi do poboljšanja kod raznih hroničnih oboljenja i kod redukcije stresa.

Elektroterapija (15 min)

Korišćenje raznih oblika električne struje-energije dobijene pomoću elektromedicinskih aparata.

Sono terapija (15 min)

Primjena ultrazvuka kod raznih oboljenja.

Magnetoterapija (15-30 min)

Primjena magnetnog polja niske frekvencije.

Laseroterapija (15-30 min)

Primjena laserskih zraka u liječenju.
 
Pored programa prevencije i rehabilitacije zdravlja, Institut Igalo nudi wellness i rekreativne sadržaje koji se, u svojoj osnovi, oslanjaju na moderne principe medicine. Ovakvi sadržaji posvećeni su promociji zdravog načina života, korekciji loših životnih navika, ili jednostavno uživanju u benefitima aroma-terapija, masaža i tretmana podmlađivanja lica, tijela i duše.