Change language
Crna Gora > Nekretnine > Herceg Novi > Modularni sistem izgradnje - PAU

Modularni sistem izgradnje - PAU

areal.jpg
 
 
Herceg Novi
Želimo da vam ponudimo modularni sistem izgradnje PAU, koji ima sve predispozicije da postane prvi i osnovni mehanizmam za razvoj urbanizacije priobalnih krajeva u suptropskoj oblasti i oblasti Sredozemnog mora.

Vankonkurencijski niska cijena, brza izgradnja (montaža) I ogromna varijabilnost dizajnu objektu omogućava razvoj ekonomije ne samo u oblasti regionalne gradjevinske industrije ali i razvoju turizma. Očekivana krajnja proizvodna cijena jedne sobe -modula (bez cijene parcele) je 9000 EUR. Od ovakve ćelije-modula pravougaonog oblika mogu se sastaviti tri osnovna tipa objekata.

1)     Radialni system - osnova može imati do dvanaest spratova a svojim oblikom liči na klas kukuruza.

2)     Smjenjivanjem segmenata može da se napravi osnova u obliku gusenice.

3)     Spajanjem oba prethodna sistema možemo stvoriti oblik zmije sa zajedničkim prostorijama za 20 osoba u okviru kojih su uvijek dva stepeništa i jedan lift.

 

 Ovo su osnovni oblici. Pravi izgled zgrade stvara rješenje lodje, koja može postojati u kom broju želimo. To sve zavisi na kreativnosti arhitekta pojedinačnih objekata. Ove lodje su konstrujisane od teakovih rešetki s čelišnim nosećim detaljima i ispune ograde od tekstilne membrane Sky-span.

Ovi moduli se mogu osim za hotele koristiti i za studentske domove ili domove za seniore.

 

U cijenu proizvodnje nije uračunata cijena za temelje i spajanje sa postojećom infrastrukturom.

Modularni sistem izgradnje - PAU

For more additional information please fill the form below. 

Thank you. 

If you call please mention Montenegro.com so that the owner knows which ad you are referring to.
First name:
Last name:
E-mail:
Ukucajte vašu E-mail adresu ponovo:
Contact Number:
Email poruka:
 • areal modularni sistem izgradnje - pau, Herceg Novi
 • bazen modularni sistem izgradnje - pau, Herceg Novi
 • complex modularni sistem izgradnje - pau, Herceg Novi
 • night modularni sistem izgradnje - pau, Herceg Novi
 • 8765 modularni sistem izgradnje - pau, Herceg Novi
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 1234