Change language
Crna Gora > Igalo > Stomatološka ordinacija Kovacević

Stomatološka ordinacija Kovacević

172_logo.jpg
 
 
Institut Igalo85347 Igalo

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA
Prof. Krsto Kovačević, DDS, MS, Ph. D
Spec. za Parodontologiju i Oralnu medicinu

Pored liječenja oboljelih od parodontopatije, ovdje možete uraditi sve vrste njemačkih protetskih radova (porcelanske - keramičke krunice, mostove, teleskop mostove i sve vrste proteza koje za nas izrađuje laboratorija u Njemačkoj)

Dr Kovačević radio na Stomatološkom fakultetu u Beogradu više od 15 godina, gdje je izabran u zvanje docenta.
Koautor je "Atlasa Parodontopatija" koji je neminovan kao univerzitetski udžbenik, i autor monografije "Slobodni mukogingivalni autotransplantati u terapiji Parodontopatije."
Kao autor, odnosno koautor u domaćim i inostranim časopisima objavio preko 60 naučnih radova.

Sačuvajte lijep osmijeh i zdrave zube!

Krsto Kovacevic

Mobile: 38269012527 +382 (0)31 658 720
+382 (0)31 658 555
+382 (0)31 658 999
If you call please mention Montenegro.com so that the owner knows which ad you are referring to.
First name:
Last name:
E-mail:
Ukucajte vašu E-mail adresu ponovo:
Contact Number:
Email poruka:
 • 172_logo stomatološka ordinacija kovacević, Igalo
 • 083_n stomatološka ordinacija kovacević, Igalo
 • 700__dsc3608_igalo_banja_druga_faza_0001 stomatološka ordinacija kovacević
 • 700_ist_1191_igalo_panorama0001 stomatološka ordinacija kovacević
 • 172_sneza pre stomatološka ordinacija kovacević, Igalo
 • 172_sneza posle
 • 172_snezana
 • 172_pre post
 • 172_poslije post
 • 172_zub atlas 1
 • 172_zub atlas 2
 • 172_zub atlas 3
 • 172_zub atlas 4