Change language
Crna Gora > Rent-a-car > Herceg Novi > Simply Rent a Car u Herceg Novom

Simply Rent a Car u Herceg Novom

mail.jpg
 
 
Stepenište 28.Oktobra 8Herceg Novi

OPŠTE INFORMACIJE I USLOVI

* Cijene su u Eurima sa uračunatim PDV-om.

* Vozilo se može dati u najam samo vozaču sa najmanje 22 godine starosti i 2 godine vozačkog iskustva.

* Minimalna dužina najma je 24 časa, kašnjenje u vraćanju vozila od 59 minuta se ne naplćuje, a preko 60 minuta se zaračunava dodatni dan.

* Plaćanje se može vršiti u gotovini, na žiro račun "Simply-a" ili kreditnim karticama akreditovanim od strane "Simply-a"

* Depozit je obavezan - kreditna kartica ili gotovina u iznosu koju odredi "Simply".

* U cijenu je ukljućeno obavezno osiguranje protiv odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.

* Kasko osiguranje korisniku obezbijeđuje slijedeća prava;

- za štetu na vozilu nastalu bez krivice korisnika, korisnik se u cjelosti oslobađa odgovornosti.

- za štetu na vozilu nastalu krivicom korisnika, korisnik učestvuje 5% u šteti.

- za krađu vozila korisnik učestvuje sa 5% na cijenu novog vozila.

- ukoliko je vozilo ukradeno sa originalnim ključem ili originalnom saobraćajnom dozvolom, odnosno ukoliko ne prijavi krađu MUP-u i ne obezbijedi njihov zapisnik, korisnik je dužan nadoknaditi "Simply-u" štetu u iznosu od 100% vrijednosti novog vozila.

- kasko osiguranje ne podrazumijeva osiguranje od štete pričinjene po dejstvom alkohola, droge i drugih opojnih sredstava, kao i kada se u vozilu nalazi više lica od brojaregistrovanih sjedišta.

* gorivo plaća korisnik, osim u slučaju da vrati vozilo sa istom količinom goriva koju je preuzeo. Ukoliko korisnik vrati vozilo sa manjom količinom goriva nego što je preuzeo, dužan je nadoknaditi utrošenu količinu goriva.

* oštećenje pneumatika i alata se naplaćuje po važećem cjenovniku.

* za vrijeme trajanja zakupa, "Simply" ne snosi nikakvu odgovornost za kršenje odredbi Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, od strane korisnika, niti nadoknadjuje troškove eventualne opravke guma, putarinu i slično.

* sva međusobna prava i obaveze precizno su regulisana Ugovorom o najmu koji se potpisuje prilikom preuzimanja vozila.

 Cijena za jettu: 1-3 dana=75,00, 4-7 dana=70,00, 7-14 dana = 65,00
 Cijena za opel: 1-3 dana=85,00, 4-7 dana= 80,00, 7-14 dana=75,00

Cijena za Polo 1-3 dana = 55,00, 4-6 dana= 50,00, 7-14 dana=45,00
Cijena za Skodu 1-3 dana = 55,00, 4-6 dana= 50,00, 7-14 dana=45,00Montenegro.com Reservations

Hoteli Crna Gora

If you call please mention Montenegro.com so that the owner knows which ad you are referring to.
First name:
Last name:
E-mail:
Ukucajte vašu E-mail adresu ponovo:
Contact Number:
Email poruka:
  • mail simply rent a car u herceg novom, Herceg Novi
  • opel insignia 2 simply rent a car u herceg novom, Herceg Novi
  • polo_crni4 simply rent a car u herceg novom, Herceg Novi
  • polo_crveni2a simply rent a car u herceg novom, Herceg Novi
  • polo_sivi simply rent a car u herceg novom, Herceg Novi
  • polo_sivi_i_crni2
  • simply_fabia
  • simply_logo