< Predhodna Slijedeća >

Hotel Mogren u Budvi

Budva

Montenegrin page
English page
Serbian page

Hotel Mogren je jedna od najautenticnijih zgrada u Budvi, a renoviran je u hotel sa 4 zvjezdice. Sagraðen 1934. godine, predstavlja neprikosoveni turisticki simbol grada. Nalazi se nasuprot kamenih odbrambenih zidova Starog grada Budve koji su sagraðeni...
85310 Budva 241 Europe


Check-in date
calendar
Check-out date
calendar