Slijedeća >

Hotel S - Centar Grada

Berane

Montenegrin page
English page
Serbian page

Hotel se nalazi u najužem poslovnom i kulturnom centru grada na putu od, autobuske stanice-kruznog toka prema setalistu, u ulici Mitropolita Pajsija, bb...
Mitropolita Pajsija bb. Berane 241 Europe


Check-in date
calendar
Check-out date
calendar