Slijedeća >

Hotel Villa Royal - Kalimanj

Tivat

Montenegrin page
English page
Serbian page

Vila Royal je smještena na samoj obali mora, u jednom od najljepših zaliva na svijetu, Boki Kotorskoj, koji je blagom mediteranskom klimom I čistim morem oduvijek predstavljao turističku destinaciju...
Kalimanj bb Tivat 241 Europe


Check-in date
calendar
Check-out date
calendar