< Predhodna Slijedeća >

Palazzo Radomiri - Dobrota

Kotor

Montenegrin page
English page
Serbian page

Centralni objekat u kompleksu Palazzo, na samoj obali mora, je sagradjen krajem 17og, pocetka 18. vjeka od strane kapetana Marka Tomovog Radimira. Kako je Kotor sa okolinom u to vrijeme bio dio Mletacke republike, uticaj Italijanske arhitekture je...
Dobrota 220 85330 Kotor 241 Europe


Check-in date
calendar
Check-out date
calendar