< Predhodna Slijedeća >

Hotel Per Astra u Perastu

Perast

Montenegrin page
English page
Serbian page

Boutigue hotel Per Astra nalazi se u predivnom ambijentu baroknog grada Perasta smjestenog na mjestu razdvajanja Kotorskog i Risanskog zaliva u akvatorijumu Boke Kotorske koja je pod zastitom UNESCO-a kao svjetska kulturna i prirodna bastina. Udaljen...
Perast 85336 Perast 241 Europe


Check-in date
calendar
Check-out date
calendar