< Predhodna Slijedeća >

Palace Jelena u Perastu

Perast

Montenegrin page
English page
Serbian page

Villa Jelena se nalazi u Palati Lučić-Kolović-Matikola koja se nalazi uz samu obalu, u zapadnom dijelu Perasta. Palata je nastala u drugoj polovini XVIII vijeka, o čemu svjedoči natpis na glavnoj fasadi sa godinom 1779. i imenima vlasnika, Nikola...
Obala Kapetana Marka Martinovića b.b. 85336 Perast 241 Europe


Check-in date
calendar
Check-out date
calendar