Change language
Crna Gora > Reportaže> Putevima Starih Crnogoraca

Putevima Starih Crnogoraca

Fotografije i tekst: Ðorðije Kaleziæ
Silazak` s Ivanovih korita do kotorskog starog grada – proæi putem kuda se nekada išlo iz Crne Gore na pazar kotorski, u trgovinu, ili po ðevojku ;) ili na brod, pa nekuda daleko...Kako? Image Aprilski snijeg i posljedice lavine u mladoj šumi Image Nikada napuštena katunska kuæa... Image ...i znaci proljeæa, još jednog koje je stiglo u ove planine... Image ...i onda, iznenada, more. Trenutak kada se prvi put otvori pogled na Boku zaustavlja posmatraèa. Visoko na tom nevidljivom prozoru, èovjek poželi da umije da leti... Image ...makar i na krilima oluje koja stiže sa lovæenskih strana... Image ...dok se oblaci skupljaju iznad Štirovnika i Jezerskog vrha. Image Još jedan pogled na Boku prije nego poletimo sa Pestingrada. Image I još jedan... Image Sreæom, nismo skoèili (. Spuštamo se kroz stoljetnu šumu primorskih borova... nismo više meðu oblacima i gromovima, ponovo smo meðu ljudima i koracima koji odzvanjaju kamenim ulicama starog grada....KOTOR, kotorska riva i odatle dalje za New York, Buenos Aires, San Francisko....putevima starih Crnogoraca...