Change language
Crna Gora > Plaćene reportaže> Statistike Posjete Sajta

Statistike Posjete Sajta

Montenegro.com je jedan od najposjećenijih web sajtova o Crnoj Gori, na Internetu od 1996. godine.

Google, kao i ostali Internet pretraživači nas svrstavaju među najbitnije sajtove o Crnoj Gori. To dokazuje Google Page Rank, čiji je koeficijent 7 od 10. 
Evo šta Google kaže o Page Rank koeficijentu - “PageRank predstavlja naše viđenje važnosti stranica nakon razmatranja više od 500 miliona varijabli i 2 milijardi klučnih riječi. Stanice koje vjerujemo da su važne dobijaju veći PageRank i veća je mogućnost da se pojave pri vrhu rezultata.”

Za mnoge ključne riječi Montenegro.com izlazi u samom vrhu Google rezultata

U nastavku vam predstavljamo statistike posjete glavnih stranica Montenegro.com web sajta.

Ukupna posjeta
Image
Ova statistika otkriva da je www.montenegro.com web sajt imao 809,357 posjeta u periodu od 1. Januara 2009, do 1. Januara 2010. – što je u prosijeku više od 2 hiljade dnevnih posjeta.
58.04% posjeta su novi posjetioci, koji nikada ranije nisu bili na Montenegro.com web sajtu. Na grafu se može uočiti da je najveća posjećenost u periodu od aprila do oktobra.

Statistika posjete glavnih strana Montenegro.com web sajta

Image
Ova statistika pokazuje koje su najgledanije strane na Montenegro.com web sajtu. Naslovna strana, kao i strana Smještaja su ubjedljivo najposjećenije.

Naslovna strana - CG verzija
Image
Ova statistika pokazuje broj posjeta crnogorske verzije naslovne strane http://www.montenegro.com/naslovnica , kao i zemlje odakle posjetioci dolaze, za period od 1. Januara 2009. do 1. Januara 2010.

Naslovna strana - EN verzija
Image
Ova statistika pokazuje broj posjeta engleske verzije naslovne strane http://www.montenegro.com/home  , kao i zemlje odakle posjetioci dolaze, za period od 1. Januara 2009. do 1. Januara 2010.

Strana smještaja - CG verzija
Image
Ova statistika pokazuje broj posjeta crnogorske verzije strane smještaja http://www.montenegro.com/smjestaj , kao i zemlje odakle posjetioci dolaze, za period od 1. Januara 2009. do 1. Januara 2010.

Strana smještaja - EN verzija
Image
Ova statistika pokazuje broj posjeta engleske verzije strane smještaja http://www.montenegro.com/accommodation , kao i zemlje odakle posjetioci dolaze, za period od 1. Januara 2009. do 1. Januara 2010.